Dinsdag 17 mei 2022, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:35 uur

Agenda

1.Inloop

2.Vaststellen agenda

3.35.925; T03314

Brief van de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Miljoenennota 2022; Toezegging Brief inzake voor- en nadelen van Miljoenennota in het voorjaar naar Eerste Kamer zenden (35.925)

Inbreng voor schriftelijk overleg

5.34842 EK, H

Toezegging Het onderzoeken van de garantieregeling voor polishouders van verzekeraars en de besmettingsrisico’s specifiek voor de Nederlandse situatie (34.842); Brief van de minister van Financiën ter aanbieding van het KPMG-rapport inzake een Insurance Guarantee Scheme; Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Inbreng voor schriftelijk overleg

7.Financiële auditfunctie Rijk & Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

Vaststellen brief

10.21501-07, EH / EI

Brief van de minister van Financiën inzake geannoteerde agenda extra Eurogroep 3 mei 2022; Brief van de minister van Financiën inzake verslag extra Ecofinraad en Eurogroep 3 mei 2022; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

12.Rondvraag


Korte aantekeningen