Dinsdag 29 maart 2022, commissies Economische Zaken / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Financiën (FIN) en Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Fit for 55-pakket (betrokken commissies: EZK/LNV en IWO)

Brieven van de Europese Commissie van 17 maart 2022 (35912 / 35921, E) en van 16 maart 2022 (35912, D)

Procedure

4.Rondvraag


Korte aantekeningen