Dinsdag 8 maart 2022, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.36048, A

Brief van de minister van Financiën over financiële steun aan Oekraïne via de Wereldbank; Eerste incidentele suppletoire begroting Financiën 2022 inzake financiële steun Oekraïne via Wereldbank

Bespreking

6.Uitnodiging digitale Europese Parlementaire Week 2022

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen