Dinsdag 8 februari 2022, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.21.501-07 EK, DX

Brief van de minister van Financiën inzake verslag Eurogroep en Ecofinraad van 17 en 18 januari 2022, kwartaalrapportage lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de mogelijke orde van grootte van de bijstelling van het Nederlandse aandeel van de subsidies uit hoofde van de RRF; Raad voor Economische en Financiële Zaken

Bespreking

5.Rondvraag


Korte aantekeningen