Dinsdag 14 december 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 12:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

9.Rondvraag


Korte aantekeningen