Dinsdag 30 november 2021, commissies Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Financiën (FIN)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Rondvraag


Korte aantekeningen