Dinsdag 5 oktober 2021, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 september 2021; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 september 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

4.Briefing Europese Rekenkamer jaarverslag 2020

Bespreking

5.Ontvangst Voorzitter Bundesrat, 27 oktober 2021

Inventarisatie

6.Ontvangst Zwitserse delegatie, 4 oktober 2021

Terugkoppeling van de ontvangst van de Zwitserse delegatie

8.Rondvraag


Korte aantekeningen