Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 5 oktober 2021
1. Conferentie over de Toekomst van Europa (CoFE)

De commissie neemt kennis van de stand van zaken in de Conferentie over de Toekomst van Europa. Zij besluit het videogesprek met Vicevoorzitter Suica van de Europese Commissie te verplaatsen naar een datum voorafgaand aan het uitgestelde beleidsdebat over de Rechtsstaat, Democratie en Fundamentele Rechten in de EU.

2. 21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 21 september 2021; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 september 2021; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de informele Europese Raad en de Westelijke Balkantop van 5 en 6 oktober 2021 en het verslag van de Raad Algemene Zaken van 21 september 2021.

3. Briefing Europese Rekenkamer jaarverslag 2020

De commissie stemt in met deelname aan de briefing door de Europese Rekenkamer op 26 oktober 2021.

4. Ontvangst Voorzitter Bundesrat, 27 oktober 2021

In de commissie wordt geïnventariseerd welke leden wensen deel te nemen aan het gesprek met de Voorzitter van de Duitse Bundesrat op 27 oktober 2021.

5. Ontvangst Zwitserse delegatie, 4 oktober 2021

Het lid Koole (PvdA) doet mondeling verslag van een gesprek met de Zwitserse delegatie van de Kantonsraad dat op 4 oktober jl. plaatsvond.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman