Dinsdag 22 juni 2021, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 15:20 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Nabespreking (besloten) gesprek met de Algemene Rekenkamer inzake Uitkomsten peer review Algemene Rekenkamer

6.35306, E en F

Brief van de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de voortgang van de Subsidieregeling STAP-budget; Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de inwerkingtreding van de Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven; Wet afschaffing fiscale aftrek scholingsuitgaven

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen