Dinsdag 19 januari 2021, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:20 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Mondeling overleg ontwikkelingen jeugdzorg

Inventarisatie gespreksonderwerpen

7.Rondvraag


Korte aantekeningen