27.529

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de ZorgDit dossier bevat officiële parlementaire publicaties in het kader van de Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg.


Stand van zaken

Het mondeling overleg van de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de minister van VWS over gegevensuitwisseling in de zorg (EK 27.529 / 35.824, R) vond plaats op 7 juni 2022.

Een technische briefing over gegevensuitwisseling in de zorg vond plaats op 8 maart 2022.

Op 12 oktober 2021 hield de Eerste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een deskundigenbijeenkomst over gegevensuitwisseling in de zorg (EK 31.765 / 27.529 / 35.824, J).


Kerngegevens

begonnen

26 maart 2010

titel

Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door


Documenten