Dinsdag 12 januari 2021, commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ)Aanvang: 15:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

2.
35.612, A

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van J&V inzake verzoek informatie-afspraken met betrekking tot het Europees Migratie- en Asielpact; EU-voorstellen: EU-migratiepact 2020 COM (2020) 609, 610, 611, 612, 613 en 614

Bespreking Antwoordbrief van de staatssecretaris van J&V inzake verzoek informatie-afspraken m.b.t. het Europees Migratie en Asielpact d.d.18 december 2020

3.
Europees Migratie- en asielpact

Commissiemededeling voor een migratie- en asielpact

Bespreking

5.
Rondvraag


Korte aantekeningen