Dinsdag 12 januari 2021, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

3.Kabinetsreactie op het overzichtsrapport van Universiteit Utrecht over de rechtsstatelijkheid van de EU

EU en de rechtsstaat

Bespreking van de brief van 18 december 2020 inzake Kabinetsreactie op het overzichtsrapport van Universiteit Utrecht over de rechtsstatelijkheid van de EU

4.COM(2020)711

Commissiemededeling over de Strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de Grondrechten in de EU

Procedure

6.Rondvraag


Korte aantekeningen