Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 januari 2021
1. 35 295, L

Brief van de Eurocommissaris voor Justitie inzake het Europese rechtsstaatsmechanisme; EU en de rechtsstaat

De commissies besluiten de brief van de Europese Commissie inzake het Europese rechtsstaatmechanisme (35 295, L) voor kennisgeving aan te nemen.

2. Kabinetsreactie op het overzichtsrapport van Universiteit Utrecht over de rechtsstatelijkheid van de EU

EU en de rechtsstaat

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden tot na het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer over Rechtsstatelijke ontwikkelingen in de Europese Unie, ingepland op 27 januari 2021.

3. COM(2020)711

Commissiemededeling over de Strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de Grondrechten in de EU

De commissies besluiten de Commissiemededeling over de Strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de Grondrechten in de EU (COM(2020)711) in behandeling te nemen. Zij besluiten na ontvangst van de kabinetsappreciatie de procedure nader te bespreken, waarbij een themadebat met een nieuw aan te treden kabinet tot de te overwegen mogelijkheden behoort. Daarbij kunnen dan de strategie ter versterking van de toepassing van het EU-Handvest, het Actieplan voor Europese Democratie en het Rechtsstaatrapport van de Europese Commissie betrokken worden.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman