Dinsdag 15 december 2020, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.35526, S

Verslag schriftelijk overleg over de ministeriële regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

Bespreking

3.Rondvraag


Korte aantekeningen