Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) en Koninkrijksrelaties (KOREL) van 15 december 2020
1. 35526, S

Verslag schriftelijk overleg over de ministeriële regelingen ter uitvoering van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19

De commissies besluiten de brief van 14 december 2020 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier voor deze vergadering,
Warmolt de Boer