Dinsdag 15 december 2020, commissie Financiën (FIN)



Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 11 december jl. van de commissiestaf heeft ontvangen

7.Rondvraag


Korte aantekeningen