Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 december 2020
1. 31066, U

Brief van de staatssecretarissen van Financiën ter aanbieding van het rapport "Handelingsperspectieven voor de fundamentele transformatie van de Belastingdienst; Belastingdienst

De commissie besluit de brief van 7 december 2020 (EK 31 066 U) voor kennisgeving aan te nemen.

2. 35468, G

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over de vierde Voortgangsrapportage kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

De commissie besluit de brief van 4 december 2020 (EK 35 468, G) voor kennisgeving aan te nemen en toezegging T02935 als 'deels voldaan' te handhaven.

3. Alternatieven voor het toeslagenstelsel

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane over alternatieven voor het toeslagenstelsel; Belastingdienst

De commissie besluit de brief van 14 december 2020 (EK 31 066, V) voor kennisgeving aan te nemen.

4. 21.501-07, CL + CM

De commissie besluit de brieven van 4 december 2020 (EK 21 501 – 07, CL), 7 december 2020 (EK 21 501 – 07, CM) en 11 december 2020 (EK 21 501 – 07 CN) voor kennisgeving aan te nemen.

5. Mededelingen en informatie

De commissie kan zich vinden in de conceptwerkafspraken over vertrouwelijke informatievoorziening die zijn opgesteld in overleg tussen de griffie en het ministerie van Financiën.
In samenspraak met de commissievoorzitter worden de afspraken nader ingevuld.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk