Dinsdag 15 december 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 27 november jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.34.998 EK, H

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake appreciatie onderhandelingsresultaat van de Raad en het Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 12 november 2020 inzake appreciatie onderhandelingsresultaat van de Raad en het Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening

3.34.998 EK, I

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake appreciatie voorlopig akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over het MFK; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

4.35.403 EK, L

Brief van de minister van Financiën inzake beantwoording toepassing taxonomie Europees herstelfonds; Staat van de Europese Unie 2020

5.COSAC Voorzittersconferentie, 11 januari 2021

Bespreking van de ambtelijke annotaties

7.Rondvraag


Korte aantekeningen