Dinsdag 8 december 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 4 december jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

3.Virtuele COSAC, 30 november-1 december 2020

Mondelinge terugkoppeling door de delegatieleden

4.21.501-20; 21.501-02

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad COVID-19 van 19 november 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad en Eurotop van 10 en 11 december 2020; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 1 en 8 december 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen