Dinsdag 17 november 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 13 november jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.34.998 EK, H

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake appreciatie onderhandelingsresultaat van de Raad en het Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 12 november 2020 inzake inzake appreciatie onderhandelingsresultaat van de Raad en het Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening

3.Mededelingen en informatie

4.Rondvraag


Korte aantekeningen