Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 17 november 2020
1. 34.998 EK, H

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake appreciatie onderhandelingsresultaat van de Raad en het Europees Parlement over de MFK-rechtsstaatverordening; EU-voorstellen: Meerjarig Financieel Kader voor 2021-2027

De commissies besluiten het agendapunt aan te houden. Zij wensen de vervolgstappen op Europees niveau, mogelijk in de Europese Raad, over het MFK en Herstelplan af te wachten alvorens te besluiten tot schriftelijk overleg.

2. Mededelingen en informatie

De commissies nemen kennis van de brief van 16 november 2020 van de minister van Financiën naar aanleiding van een vraag van het lid Vendrik (GL) tijdens de AEB 2020 op 3 november jl. over taxonomie en het Europees herstelfonds. De brief zal worden geagendeerd bij een eerstvolgende commissievergadering.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman