Dinsdag 13 oktober 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 9 oktober jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.Mededeling Uitbreidingspakket 2020

Bespreking

3.21.501-20

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde Agenda Europese Raad van 15 en 16 oktober 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag buitengewone Europese Raad van 1 en 2 oktober 2020; Europese Raad

Bespreking

4.Voorbespreking Algemene Europese Beschouwingen (3 november 2020)

Bespreking

6.Rondvraag


Korte aantekeningen