Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 13 oktober 2020
1. Mededeling Uitbreidingspakket 2020

De commissie besluit het agendapunt aan te houden in afwachting van de kabinetsappreciatie en ontvangt deze appreciatie zo mogelijk voor de Algemene Europese Beschouwingen op 3 november a.s.

2. 21.501-20

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde Agenda Europese Raad van 15 en 16 oktober 2020; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag buitengewone Europese Raad van 1 en 2 oktober 2020; Europese Raad

De commissie neemt kennis van het verslag van de buitengewone Europese Raad van 1 en 2 oktober 2020, van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 15 en 16 oktober en van de kabinetsappreciatie van de gecoördineerde aanpak van de COVID-19 respons (ontvangen op 12 oktober 2020).

3. Voorbespreking Algemene Europese Beschouwingen (3 november 2020)

Met het doel te onderzoeken of in de Algemene Europese Beschouwingen 2020 een bepaalde focus kan worden gebracht of gezamenlijk kan worden opgetrokken, bespreekt een aantal woordvoerders hun onderwerpkeuze voor het debat.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman