Dinsdag 6 oktober 2020, commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 2 oktober jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.35295, G

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Kabinetsreactie over de maatregelen voor insluiting van het coronavirus in Hongarije; EU en de rechtsstaat

Inbreng nader schriftelijk overleg

5.Rondvraag


Korte aantekeningen