Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 6 oktober 2020




1. 35295, G

Verslag van een schriftelijk overleg inzake Kabinetsreactie over de maatregelen voor insluiting van het coronavirus in Hongarije; EU en de rechtsstaat

De FVD-fractie (Van Wely) levert inbreng voor een nader schriftelijk overleg met de regering.

2. 35295, H

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken inzake de Nederlandse inzending over de EU-toetsingscyclus voor de rechtsstaat; EU en de rechtsstaat

De FVD-fractie (Van Wely) levert inbreng voor een schriftelijk overleg met de Europese Commissie.

3. Verslag over de rechtsstaat 2020 — de situatie met betrekking tot de rechtsstaat in de Europese Unie

De commissie neemt het Verslag over de rechtsstaat 2020 in behandeling en besluit om door middel van een commissiebrief de regering te vragen om de aangekondigde kabinetsappreciatie voor de Algemene Europese Beschouwingen op 3 november 2020 te kunnen ontvangen. De commissie verzoekt daarin met name ook om een appreciatie van de conclusies over EU-landen waar volgens de Europese Commissie de democratische rechtsstaat onder druk staat. Ook ontvangt zij t.z.t. graag een reactie op het landenrapport over Nederland.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman