Dinsdag 7 juli 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: dit is een FYSIEKE vergadering; er is géén mogelijkheid via Teams aan de vergadering deel te nemen)

3.21.501-02, BW

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 15 juli 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking van de brief van 2 juli 2020 inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken

4.Brief inzake Special Envoy Freedom of Religion or Believe outside the EU

Bespreking van de conceptbrief Krichbaum inzake Special Envoy for the Promotion of Freedom of Religion or Believe outside the EU

6.Rondvraag


Korte aantekeningen