Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 7 juli 2020
1. 35.403 EK, D

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake Staat van de Europese Unie 2020; Staat van de Europese Unie 2020

De commissie stelt voor de (eerder uitgestelde) Algemene Europese Beschouwingen te houden op 10 november 2020.

2. 21.501-02, BW

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda videoconferentie Raad Algemene Zaken van 15 juli 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de RAZ van 15 juli 2020.

3. Brief inzake Special Envoy Freedom of Religion or Believe outside the EU

De commissie bespreekt een verzoek van de voorzitter van de commissie Europese Zaken van de Bundestag over de Special Envoy for Freedom of Religion or Believe. Gegeven de momenteel beschikbare informatie besluit zij op dit moment het verzoek niet actief vanuit de commissie te ondersteunen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman