Dinsdag 2 juni 2020, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 17:45 uur

Agenda

1.VIDEO-VERGADERING IN TEAMS

Voor deelname aan deze vergadering zie de instructies in de bijlage bij dit agendapunt en de mail die u op 29 mei jl. van de commissiegriffier heeft ontvangen

2.COSAC-Voorzittersbijeenkomst, 16 juni 2020

Bijzondere Voorzittersbijeenkomst in plaats van plenaire COSAC

Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties

4.21.501-02 EK, BT

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag videoconferentie Raad Algemene Zaken van 26 mei 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

6.Rondvraag


Korte aantekeningen