Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 2 juni 2020
1. COSAC-Voorzittersbijeenkomst, 16 juni 2020

Bijzondere Voorzittersbijeenkomst in plaats van plenaire COSAC

De commissie stemt in met de ambtelijke annotaties bij de concept-agenda van de bijeenkomst op 16 juni 2020. De commissievoorzitter geeft aan voornemens te zijn om bij de sessie over het MFK een inbreng te leveren die commissiebreed gedragen wordt. Zij zal een eventuele verklaring bij deze bijeenkomst niet medeondertekenen wanneer deze politieke standpunten bevat die niet commissiebreed op instemming kunnen rekenen. De commissie stemt hiermee in.

2. Selectie Europees Werkprogramma 2020

Mededeling van de Commissie: Aangepast werkprogramma van de Commissie voor 2020

Naar aanleiding van de publicatie van een herziene annex met Europese voorstellen in verband met de coronacrisis en de beperkte resterende tijd voor het vervolgen van de reguliere selectieprocedure die leidt tot een Europees Werkprogramma van de Eerste Kamer voor 2020, besluit de commissie om aan het College van Senioren voor te stellen om de groslijst met de door de fracties voorgedragen Europese voorstellen uit het Werkprogramma 2020 als uitgangspunt te gebruiken voor een informele prioriteitenlijst van de Kamer.

3. 21.501-02 EK, BT

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag videoconferentie Raad Algemene Zaken van 26 mei 2020; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 26 mei 2020.

4. Mededelingen en informatie

De commissie neemt met instemming kennis van de datum van 23 juni 2020 voor de technische briefing over de toetreding van de EU tot het EVRM.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman