Dinsdag 5 november 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Bespreking

3.Rapport Clingendael: De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht

Bespreking

4.21.501-20, AP, 21.501-20, AO, 21.501-02, BC

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 17 en 18 oktober 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad 17 en 18 oktober 2019; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 15 oktober 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Bespreking6.Rondvraag


Korte aantekeningen