Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 5 november 2019
1. Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

De commissie verwacht geen behoefte te hebben aan een begrotingsdebat met betrekking tot Europese Zaken, maar besluit daarover definitief wanneer het begrotingswetsvoorstel voor procedure wordt geagendeerd .

2. Rapport Clingendael: De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht

De commissie neemt kennis van het Rapport van Clingendael 'De Europese Commissie in balans? Ambitie, organisatie en macht'.

3. 21.501-20, AP, 21.501-20, AO, 21.501-02, BC

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad inclusief Art. 50 van 17 en 18 oktober 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad 17 en 18 oktober 2019; Europese Raad; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken van 15 oktober 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda en de verslagen van de Raad Algemene Zaken van 15 oktober en de Europese Raad van 17 en 18 oktober 2019.

4. Mededelingen en informatie

De commissie neemt kennis van de brief van de eerste vice-voorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, van 11 oktober 2019 inzake de berekening van de subsidiariteitstermijn in de periode tussen kerst en nieuwjaar.

5. Rondvraag

Het lid Van Hattem (PVV) geeft aan nadere vragen te willen stellen over de toetreding van de EU tot het EVRM.
Op de momenten dat dit onderwerp in de commissie EUZA staat geagendeerd, zal hij deelnemen aan het overleg.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman