Dinsdag 9 juli 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.35.000 V, E

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van Buitenlandse Zaken over de toezegging inzake vergadering parlementaire assemblee en werklast EHRM; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2019

4.LXI COSAC 23-25 juni 2019

mondelinge terugkoppeling door de delegatieleden

6.Kabinetsreactie Clingendael rapport: 'Weinig empathisch, wel effectief’ - Percepties van Nederlandse belangenbehartiging in de Europese Unie

Bespreking van de brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 18 juni 2019

8.21.501-20, AM, 21.501-20 AN

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag van de Europese Raad van 30 juni tot en met 2 juli 2019; Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Europese Raad van 20 en 21 juni 2019 en geannoteerde agenda voor de informele Europese Raad van 30 juni 2019; Europese Raad

Bespreking

11.Rondvraag


Korte aantekeningen