Dinsdag 26 maart 2019, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Algemene Europese Beschouwingen

Algemene Europese Beschouwingen 2019

Bespreking

3.IPC Toekomst van Europa, 1 - 2 april 2019, Roemenië

Bespreking van de ambtelijk voorbereide annotaties

4.Plenaire zitting Beneluxparlement, 22 - 23 maart 2019

Terugkoppeling door de delegatieleden

5.21.501-20, AC

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 maart 2019; Europese Raad

6.21.501-02, AK

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 19 maart 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

8.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen