Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 26 maart 2019
1. Algemene Europese Beschouwingen

Algemene Europese Beschouwingen 2019

De delegatie die deelnam aan het werkbezoek aan Parijs op 13 en 14 maart 2019 doet hiervan mondeling verslag. Met het doel te onderzoeken of meer focus kan worden aangebracht in de Algemene Europese Beschouwingen 2019, bespreekt een aantal woordvoerders hun onderwerpkeuze voor het debat.

2. IPC Toekomst van Europa, 1 - 2 april 2019, Roemenië

De commissie bespreekt de annotaties bij het conceptprogramma van de IPC over de Toekomst van Europa en besluit geen amendementen in te dienen bij de door het Voorzitterschap opgestelde Verklaring. De commissie verzoekt de delegatieleden tevens om af te zien van deelname aan de stemming over de tekst.

3. Plenaire zitting Beneluxparlement, 22 - 23 maart 2019

De aanwezige delegatieleden, De Bruijn-Wezeman (VVD), Postema (PvdA) en Ester (CU), doen mondeling verslag van de plenaire sessie van het Beneluxparlement onder Luxemburgs Voorzitterschap.

4. 21.501-20, AC

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake geannoteerde agenda Europese Raad van 21 en 22 maart 2019; Europese Raad

De commissie neemt kennis van de geannoteerde agenda van de Europese Raad van 21 en 22 maart 2019.

5. 21.501-02, AK

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken inzake verslag Raad Algemene Zaken inclusief Art. 50 van 19 maart 2019; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

De commissie neemt kennis van het verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 maart 2019.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman