Dinsdag 6 maart 2018, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.Datum en onderwerpen Algemene Europese Beschouwingen 2018

Voorbespreking

7.COSAC-questionnaire

Bespreking van de ambtelijk voorbereide antwoorden op de COSAC-questionnaire

8.Strategie Westelijke Balkan

Procedure

9.Plenaire sessie Beneluxparlement

Mondelinge toelichting door de Voorzitter van het Beneluxparlement

11.Rondvraag


Korte aantekeningen