Dinsdag 19 december 2017, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E170037

Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

Bespreking van de conceptbrief aan de regering

3.LVIII plenaire COSAC, 26 - 28 november 2017, Estland

Mondelinge terugkoppeling door de delegatieleden

Bespreking

4.Plenaire sessie Beneluxparlement, 24-25 november 2017

Mondelinge terugkoppeling door de Voorzitter van het Beneluxparlement

Bespreking

5.Rondetafelgesprek 'Witboek Toekomst van Europa', 11 december 2017, Maastricht

Mondelinge terugkoppeling door de aanwezige leden

Bespreking

6.Initiatiefrapport Rangel inzake de implementatie van de Verdragsbepalingen over de rol van nationale parlementen

Bespreking

7.Uitnodiging Ambassadeursconferentie 2018

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen