Dinsdag 12 december 2017, commissie Europese Zaken (EUZA)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E170037

Commissiemededeling: Groei en cohesie stimuleren in grensregio's van de EU

Inbreng

3.Staat van de Unie 2018

Brief regering; Staat van de Unie 2018; Staat van de Europese Unie 2018

Bespreking van de brief inzake aanbieding Staat van de Unie 2018 en kabinetsappreciatie Commissiewerkprogramma

5.Inventarisatie van de wenselijkheid van een begrotingsdebat

Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2018

7.Rondvraag


Korte aantekeningen