Dinsdag 4 april 2017, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.E160043, E160044 en E160046

Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke geconsolideerde vennootschapsbelasting (Common Consolidated Corporate Tax Base - CCCTB); Voorstel voor een richtlijn inzake hybride mismatches met derde landen; Voorstel voor een richtlijn voor een gemeenschappelijke vennootschapsbelasting (Common Corporate Tax Base - CCTB)

Bespreking brief van de minister van Financiën van 29 maart 2017 in reactie op de brief van 20 januari 2017 (verslag schriftelijk overleg 34604, C)

5.Gesprek met de staatssecretaris van Financiën over de Belastingdienst

Nabespreking van het mondeling overleg

7.Rondvraag


Korte aantekeningen