Dinsdag 17 januari 2017, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Evaluatie algemene zorgplicht Wet op het financieel toezicht

Brief van de minister van Financiën over de evaluatie van de algemene zorgplicht van financiële dienstverleners; Wijzigingswet financiële markten 2014


Bespreking

7.Werkwijze behandeling verdragen in Eerste Kamer


Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen