Dinsdag 13 november 2012 17.00 uur, commissies Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) en Financiën (FIN)bespreking

evaluatie en follow-up gesprek met de Nederlandse Europarlementariërs

bespreking

mondeling overleg met de minister van Financiën en de commissies voor Europese Samenwerkingsorganisaties en Financiën op 27 november 2012


Vergaderstukken