Dinsdag 27 november 2012 14.00 - 15.30 uur, commissies Financiën (FIN) en Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)Mondeling overleg van de commissies Financiën en ESO met de minister van Financiën over de financieel-economische aspecten uit het interimrapportPDF-document van de heer Van Rompuy c.s.

Tijdens het overleg zullen opnames gemaakt worden t.b.v. de VPRO-documentaire.