Dinsdag 23 oktober 2012 13.45 uur, commissies Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) en Financiën (FIN)bespreking

mogelijk voorstel aan de plenaire vergadering over een eventuele voorlichtingsaanvraag van de Eerste Kamer aan de Afdeling advisering van de Raad van State ex artikel 21a van de Wet op de Raad van State

voorbespreking

mondeling overleg met de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken


Vergaderstukken