Dinsdag 23 oktober 2012 14.30 - 16.00 uur, commissies Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO) en Financiën (FIN)mondeling overleg 

met de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken over de inzet van de regering bij de verleden bijeenkomsten van de Reflectiegroep "Toekomst van Europa" onder leiding van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Westerwelle en op de institutionele aspecten van het interimrapportPDF-document van de Voorzitter van de Raad van de Europese Unie -de heer Van Rompuy- en de inzet van de Nederlandse regering daarbij.