Dinsdag 23 oktober 2012 aansluitend aan het gezamenlijke mondeling overleg met de bewindspersonen van Buitenlandse Zaken, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2012 in reactie op de commissiebrief van 9 oktober 2012 (EK 33400 V, A) bij

procedure

mondelinge terugkoppeling

van de XLVIII bijeenkomst van de COSAC 


Vergaderstukken