Dinsdag 8 mei 2012 circa 16.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

Brighton Declaration (met het oog op het mondeling overleg met de minister van Buitenlandse Zaken op 15 mei 2012 over de bijeenkomst van het Comité van Ministers van de Raad van Europa)

bespreking

Conclusies van de bijeenkomst van Voorzitters van de parlementen van de Europese Unie, 20-21 april 2012

terugkoppeling

XLVII COSAC, 22-24 april 2012

terugkoppeling

plenaire bijeenkomst Parlementaire Assemblee Raad van Europa (PACE), 23-27 april 2012


Vergaderstukken