Voorzittersconferentie nationale parlementen EU onderstreept belang van interparlementaire afstemming en samenwerkingDe Voorzitters van de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten-Generaal, Fred de Graaf en Gerdi Verbeet, hebben op 20 en 21 april 2012 in Warschau deelgenomen aan de jaarlijkse conferentie van Voorzitters van nationale parlementen van EU-lidstaten. De conferentie stond in het teken van de crisis binnen de Europese Unie en de rol van de nationale parlementen onder het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie. De Voorzitters informeerden elkaar over de stand van zaken rond de ratificatie van het Verdrag. Alle parlementen worstelen met de vraag hoe de nationale begrotingscyclus in overeenstemming kan worden gebracht met de Europese procedures inzake de toetsing van begrotingsvoorstellen. Het uitoefenen van het budgetrecht van de nationale parlementen blijft een belangrijke parlementaire verantwoordelijkheid. Onderkend wordt het belang van interparlementaire uitwisseling van informatie en gedachtewisseling over het begrotingsbeleid van de lidstaten, zoals artikel 13 van het Verdrag mogelijk maakt. Voorzitter De Graaf bepleitte tijdige precisering van aard en inhoud van dit interparlementaire overleg.

Voorzitter en Griffier van de Eerste Kamer bij voorzittersconferentie in Warschau 2012
Grotere versie foto

Tijdens de Voorzittersconferentie is overeenstemming bereikt over de samenstelling van de Interparlementaire Conferentie die toezicht gaat houden op het Gemeenschappelijke Buitenlands en Veiligheidsbeleid (GBVB) van de Europese Unie en op het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid (GVDB). De nationale parlementen worden vertegenwoordigd door delegaties bestaande uit (maximaal) zes leden van het parlement; het Europees parlement neemt deel met (maximaal) 16 vertegenwoordigers. De kandidaat-leden van de EU en de Europese lidstaten van de NAVO krijgen vier waarnemerplaatsen. De Interparlementaire Conferentie die in de plaats treedt van de vergaderingen van de voorzitters van de commissies voor buitenlandse zaken en voor defensie, zal iedere zes maanden plaats vinden onder voorzitterschap van de lidstaat die de EU voorzit. De Hoge Commissaris voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid wordt uitgenodigd tijdens de conferenties een uiteenzetting te geven van de hoofdlijnen van het gemeenschappelijke buitenlands- en defensiebeleid.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Voorzitter en Griffier van de Eerste Kamer bij voorzittersconferentie in Warschau 2012