Dinsdag 7 februari 2012 circa 14.00 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)bespreking

status van diverse toezeggingen aan de hand van de brief van de secretaris-generaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken d.d. 24 januari 2012 (kamerstuk 33000 V, G)

brief van de minister van Buitenlandse Zaken d.d. 31 januari 2012 in reactie op de brief van de commissie d.d. 20 december 2012 inzake het IOB evaluatierapport "De Nederlandse inzet voor versterking van de Raad van Europa, Vijf jaar Top van Warschau" en de kabinetsreactie daarop (kamerstuk 33000 V, I)

procedure

terugkoppeling

overleg commissie met de Tweede Kamercommissie voor Europese Zaken d.d. 17 januari 2012


Vergaderstukken