Dinsdag 17 januari 2012 circa 14.30 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)vaststellen

selectie prioritaire voorstellen

bespreking

brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken d.d. 27 december 2011 (32502, F) in het kader van

bespreking

COSAC-Voorzittersbijeenkomst, Kopenhagen, 29-30 januari 2012

bespreking

overleg met de commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer

procedure


Vergaderstukken