Dinsdag 13 december 2011 13.15 uur, commissie Europese Samenwerkingsorganisaties (ESO)Bespreking

De evaluatie van de Inspectie Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) getiteld "De Nederlandse inzet voor versterking van de Raad van Europa. Vijf jaar Top van Warschau" plus de beleidsreactie op deze evaluatie (wordt gedrukt als kamerstuk 33000 V, D)

Selectie prioritaire voorstellen


Vergaderstukken